Metodik on-line

O čem budeme hovořit letos? Určitě si nenecháme ujít téma knihovny a koronavirus, ke vzdělávání se přihlásíme příspěvkem "Konečně máme metodika" a jak se umíme učit v on-line světě... a už budeme vědět, které knihovny dosáhly při ocenění na nejvyšší místa. 

Bude toho mnohem více, tak zatím jen ochutnávka na začátek...

12. října 2021 - úterý

9.00 - 10.00      prezence

10.00 - 10.30     
zahájení workshopu
Mgr. Roman Dub, Městská knihovna Písek

10.30 - 11.00
Jak postavit dobrou knihovnu
Mgr. Lenka Dostálová, MZK Brno

11.00 - 11.45
Koncepce rozvoje knihoven a Díla nedostupná na trhu
PhDr. Vít Richter, NK ČR

11.45 - 13.00
oběd

13.00 - 13.20
Starostové jako partneři knihoven  (příručka Knihovna v obci, stáže pro SMS)
PhDr. Marie Šedá, NK ČR

13.20 - 13.40
Služby knihoven v době pandemie v Jihomoravském kraji - realita a nové možnosti
Mgr. Monika Kratochvílová, MZK Brno

13.40 - 14.00
Jak vystoupat na K21 - nové podmínky dotačního titulu Knihovna
21. století
RNDr. Lenka Prucková, KMOL

14.30 - 15.00
Jaký nástroj na videokonference je pro vás ten pravý?
Mgr. Michaela Mrázová, MSVK

15.00 odpolední prohlídka knihovny


13. října 2021 - středa

10:00 - 10.30
Když praxe vyvolá změny, aneb proměny a změny typových pozic v NSK
Mgr. Adéla Dilhofová, MZK Brno

10.30 - 11.00
Konečně máme metodika 
PhDr. Marie Šedá, NK ČR

11.00 - 11.30
Knihovny v Jihočeském kraji se představují

11.30 - 12.00
Dobrovolnictví v knihovnách

12.00 - 12.30
Oceněné knihovny roku 2020 
Mgr. Lucie Macháčková, NK ČR

12.00- 13.00 Diskuze, shrnutí workshopu, náměty pro další ročník...


Upozornění

Pojištění: organizátor akce nenese odpovědnost za zranění, nemoc nebo případnou smrt zúčastněných osob, stejně jako za ušlou mzdu, škodu na majetku nebo jakoukoliv finanční ztrátu během akce.

Prohlášení účastníků: Na prezenční listině svým podpisem stvrdí, že jim není nařízeno karanténní opatření, případně se prokážou dokladem o absolvovaném testu nebo očkování proti Covid-19.

Na akci budou pořizovány fotografie.

© 2020-2021 Svaz knihovníků a informačních pracovníků
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky